Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 

За підтримкою директора Інституту фізичного виховання та спорту професора Тимошенка О.В. з 2007 року створена і працює сучасна науково-діагностична лабораторія функціональної діагностики імені професора Шабатури М.М., яка є навчально-науковою базою кафедри.

В лабораторії проводиться освітня, наукова, науково-методична діяльність  викладачами кафедри та науково-дослідна робота студентів, магістрантів, аспірантів.

Співробітниками кафедри розроблено в лабораторії й апробовані досліджувані програми, інструментальні діагностичні комплекси, що дозволяють здійснювати науково-дослідну роботу з визначення найбільш ефективних методів біологічного і педагогічного моніторингу, оцінки і корекції фізичного стану, функціональних резервів, соматичного здоров’я дітей та молоді при заняттях ФК і спортом. 

bo9 157 x 104Відкриття лабораторії. Ректор НПУ проф. В.П. Андрущенко, Яцунь В.П., Арзютов Г.М, Шабатура Т.С. Падалка О.С., Гончаров В.І., Омельчук О.В., Тимошенко О.В.

 

 

 

 

 

bo10 181 x 102Лабораторія функціональної діагностики. Дослідження проводять докт. біол. наук, професор Приймаков О.О., докт. пед. н., доцент Хорошуха М.Ф.. канд. техн. наук, зав. лабораторією Мазурок Н.С.

 

 


Основна мета лабораторії – проведення освітньої діяльності, фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі фізичного виховання і спорту, біологічного моніторингу фізичного стану та здоров’я осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

 

Співробітники лабораторії здійснюють:

 

-         науково-дослідну роботу з визначення найбільш ефективних методів досліджень, моніторингу, оцінки і корекції фізичного стану, функціональних резервів, тренувальних програм для підготовки спортсменів різних видів спорту та осіб, що займаються ФК в групах здоров’я;

-         послуги з визначення рівня фізичного розвитку, функціонального стану організму, фізичної працездатності та соматичного здоров’я осіб різного віку, статі, що займаються ФК в групах здоров’я;

-         науково-методичне забезпечення та консультування спортивних команд, тренерів, професійних спортсменів, ветеранів і любителів.

Лабораторія обладнана найсучаснішими приладами та апаратурою для оцінювання рівня фізичного здоров’я та функціональних можливостей спортсменів. 

bo11 175 x 99bo12 238 x 148

Дослідження в ЛФД проводить докт. біол. наук, професор Приймаков О.О., докт. пед. н., доцент Хорошуха М.Ф.,канд. техн. наук, зав. лабораторією Мазурок Н.С.

В лабораторії проводиться освітня, наукова, науково-методична діяльність  викладачами кафедри та науково-дослідна робота студентів, магістрантів, аспірантів. Співробітники лабораторії здійснюють науково-дослідну роботу з визначення найбільш ефективних методів досліджень, моніторингу, оцінки і корекції фізичного стану, функціональних резервів, соматичного здоров’я дітей та молоді при заняттях ФК і спортом. 

bo13 158 x 106bo14 158 x 106

 

Дослідження в ЛФД проводить докт. біол. наук, професор Приймаков О.О., канд. пед. наук, доцент Омельчук О.В. та докт. пед. н., доцент Хорошуха М.Ф..

 

 

Що є підставою для розробки практичних рекомендацій по корекції  тренувальних програм, рекомендацій з харчування в певному виді спорту та застосуванню харчових добавок, методичного супроводу та консультування спортсменів різних видів спорту та осіб, що займаються ФК в групах здоров’я.

Для визначення функціонального стану організму, фізичної працездатності та соматичного здоров’я в лабораторії функціональної діагностики ІФК НПУ імені  М.П. Драгоманова досліджуються: - Функціональний стан серцево-судинної системи, метаболізм серцевого м’язу,  стан судин мозку, стан кровообігу судин верхніх та нижніх кінцівок. - Параметри зовнішнього дихання, оцінка динаміки, контролю  ефективності лікувально-профілактичних заходів. - Загальний рівень фізичної працездатності, витривалості організму та характер реакції організму на фізичне навантаження, швидкість відновлення. - Моніторинг рівня глюкози крові, відстеження впливу навантаження для контролю діабету в умовах навантаження (фізичного та аліментарного). - Функціональний стан ЦНС, вищої нервової діяльності та  окремих сенсорних систем в процесі психофізіологічного тестування.