Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

   Screenshot_2024-01-04-16-55-14-107_com.google.android.apps.photos-edit.jpg

ДЬОМІНА ЖАННА ГЕННАДІЇВНА 

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

КАНДИДАТ ПЕДАГОІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

 

 

 

 

 

 

 

 

director 300 x 312

 

 

 

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

ДОКТОР ПЕДАГОІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

 

 

 

 

 

  

 

 Освіта:

Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

  • Автор понад 150 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за темою «Розвиток швидкості і точності ігрових дій дівчаток 10-14 років, які займаються баскетболом» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання, різних груп різних груп населення, захищено у 1999 році
  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, захищено у 2009 роціГолова спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Д 26.05314 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя) з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.
  • Головний редактор наукового видання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), що відноситься до категорії Б як фаховий зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт та індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
  • Голова редакційної колегії науково-методичного журналу «Фізичне виховання у рідній школі»
  • Консультант 4 докторських дисертацій зі спеціальності13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя).
  • Підготовлено 9 кандидати наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя).
  • Є керівником 2 здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 011 Освітні, педагогічні науки.