Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Історія факультету

Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в Національному Педагогічному Університеті імені М.П.Драгоманова ведеться з 1991 року. Спочатку підготовка здійснювалась в рамках подвійних спеціальностей - "Географія – Фізичне виховання", потім "Біологія – Фізичне виховання" і " Фізичне виховання - Біологія".

З 1997 року функціонує підготовка спеціальності „Фізичне виховання”. З 2004 року здійснюється підготовка фахівців з даної спеціальності за спеціалізаціями „організація спортивно-масової роботи” та „фізична рекреація, оздоровча фізична культура”.

У 2004 році на факультеті відкрита нова спеціальність 010203 „Олімпійський та професійний спорт” У квітні 2001 року був створений факультет фізичного виховання. З червня 2003 року очолив факультет к.н.ф.в.с, доцент Тимошенко Олексій Валерійович.

До складу факультету входить чотири кафедри:

1. Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту (завідувач - к.п.н. професор Ареф’єв Валерій Георгійович).

2. Кафедра фізичного виховання і спорту (завідувач – д.п.н. професор Похоленчук Юрій Тимофійович).

3. Кафедра фізичного виховання, олімпійських та масових видів спорту (завідувач кафедри –д.п.н. професор Арзютов Генадій Миколайович).

4. Кафедра фізичного виховання і здоров’я (завідувач – д.п.н. професор Дубогай Олександра Дмитрівна).

У 2004 році створено кафедру фізичної реабілітації, яку очолює д.п.н. професор Людмила Петрівна Сущенко.

У 2007 році створено кафедру біологічних основ фізичного виховання і спортивних дисциплін, завідувачем якої є д.б.н. професор Олександр Олександрович Приймаков.

У цьому ж році відкрито лабораторію функціональної діагностики , яка забезпечена сучасною апаратурою та приладами для дослідження фінкціонального стану і рівня здоров'я спортсменів.

На сьогоднішній день на факультеті навчається понад 500 студентів денної та заочної форми навчання. Лекції та практичні заняття проводять завідувачі і викладачі кафедр, висококваліфіковані спеціалісти в галузі фізичного виховання та спорта. Для проведення занять з дисциплін запрошуються викладачі із різних вищих навчальних закладів. До підготовки фахівців зі спеціальності 6.010201 - "Фізичне виховання" залучено 14 викладачів, серед яких наукову ступінь доктора наук (професора) мають чотири особи, а наукову ступінь кандидата наук (доцента) – сім осіб.

З вересня 2003 року здійснюється підготовка магістрів. 7 викладачів, які обслуговують даний освітньо-кваліфікаційний рівень наукову ступінь доктора наук (професора) мають 4 особи, а наукову ступінь кандидата наук (доцента) – 2 особи. В Інституті працюють три викладачі, які мають звання Заслужений тренер України, чотири - Майстер спорту міжнародного класу, понад 20 - Майстер спорту України, один - суддя Міжнародної і три судді Національної категорії. Одним з напрямків наукової роботи в Інституті є виконання низки науково-дослідних розробок і наукових тем, пов’язаних із проблемою зміцнення здоров’я та підвищення фізичного стану і працездатності студентів. Це підтверджується науковими працями штатних викладачів кафедри. Зокрема, виконанням держбюджетної науково-дослідної роботи за напрямками – “Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти” та “Зміст, засоби, методи і форми фахової підготовки вчителів” З 2004 року на факультеті функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 13.00.02 „Теорія і методика навчання фізичній культурі і спорту”.

У 2006 році в Інституті фізичного виховання та спорту відкрито спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 13.00.02 - Теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).

З 01 січня 2016 року Інситут перетворенона факультут фізичного виховання та спорту

Сьогодні в Інституті працює 7 кафедр, 4 з яких є фаховими: кафедра теорії і методики фізичного виховання, кафедра олімпійського та професійного спорту, кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін, кафедра фізичної реабілітації, кафедра футболу.

У 2018 році наказом №330 від 4 вересня 2018 року факультет фізичного виховання та спорту перейменовано на факультет фізичного виховання, спорту та здоров'я.

 

 

Розділи