Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Освітня програма за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Магістр)

 

зміни.jpg

ЗМІНИ до ОП СПОРТ другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У 2022 році до ОП Спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти внесено зміни до освітніх компонентів обов'язкової частини,
зокрема у цикл загальної підготовки ЗП01-ЗП04,
цикл професійної підготовки ПП01-ПП05,
практичну підготовку.
Зміни відображено у навчальних планах денної і заочної форм навчання
(Вступ 2022 року).
                                                        Навчальний план 2022 маг зфн.pdf

  завантаження_3.jpg

 Навчально-тренувальний процес як запорука високоякісної підготовки спортсменів

 Матеріально технічна база факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

https://www.youtube.com/watch?v=fE1GpNQSVUc

  

ПРОГРАМА

заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт»

у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова з 04.10.2021 р. по 06.10.2021 р.

Відомості самооцінювання Освітньої програми спорт