MyCollages.jpg

З метою сприяння реалізації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти у межах договору про співпрацю між Державним закладом "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" та Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова на факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я прийнято на навчання у 2 семестрі магістрів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) Гарсія Остапову Вікторію та Назаренко Сергія. У рамках засвоєння освітніх компонентів ОП "Фізична культура" другого (магістерського) рівня вищої освіти студенти зі славетного міста Одеса пройдуть курс вивчення дисциплін "Сучасні методи наукових досліджень у фізичній культурі", "Теорія навчання фізичної культури" та ін. Бажаємо Сергію та Вікторії отримати корисні академічні знання, приємні враження та новий досвід!