Освітня програма за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Бакалавр)

зміни.jpgЗМІНИ до ОП СПОРТпершого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 У 2022 році до ОП Спорт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти внесено зміни до освітніх компонентів обов'язкової частини,

зокрема у цикл загальної підготовки ЗП01-ЗП09,

цикл професійної підготовки ПП01-ПП22,

практичну підготовку.

Передбачено виконання двох курсових робіт та підготовку і захист бакалаврської роботи. 

Зміни відображено у навчальних планах денної і заочної форм навчання

(Вступ 2022 року).

  1. Навчальний план 2022 бак дфн.pdf
  2. Навчальний план 2022 бак зфн.pdf


Робоча програма Анатомія людини та спортивна морфологія

Робоча програма Долікарська медична допомога

Робоча програма Біомеханіка

Робоча програма Педагогіка

Робоча програма Олімпійський і професійний спорт

Робоча програма Іноземна мова 

Робоча програма Основи спортивної підготовки

Робоча програма Загальна фізіологія людини та фізіологія фізичних вправ

Робоча програма Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання

Робоча програма Адаптація та функціональні резерви людини

Робоча програма Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ

Робоча програма ТМФВ

Робоча програма Теорія і методика викладання гімнастики

Робоча програма Рухливі ігри

Робоча програма Масаж

Робоча програма Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

Робоча програма Українська культура

Робоча програма Історія Української Державності

Робоча програма Теорія юнацького спорту

Робоча програма Філософія

Робоча програма Жіночий спорт

Робоча програма Педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті з основами математичної статистики

Робоча програма Основи науково дослідної діяльності

Робоча програма Сучасні інформаційні технології

Робоча програма Вступ до спеціальності

Робоча програма Історія фізичної культури і спорту

Робоча програма Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної діяльності

Робоча програма Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма Психологія

 Робоча програма Спортивні споруди і обладнання

Робоча програма Психологія спорту

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма Основи спортивного харчування

Робоча програма Організація і методика туризму

Робоча програма Лижні види спорту

Робоча програма Політологія

Робоча програма Етика та естетика

Робоча програма Адаптивний спорт

Робоча програма Спортивна метрологія

Робоча програма Атлетизм

Робоча програма Логіка

Робоча програма Менеджмент фізичної культури і спорту

Робоча програма Практикум з плавання

Робоча програма Практикум з легкої атлетики

Робоча програма Загальна теорія здоров'я

Робоча програма Основи здорового способу життя

Робоча програма Спортивна генетика

Робоча програма Спортивна медицина

Робоча програма Спортивні двобої

Робоча програма Вікова анатомія і фізіологія

Робоча Ритміка з елементами хореографії

Робоча програма Практикум з волейболу

 Робоча програма Практикум з гандболу 

Робоча програма Практикум з футболу

Робоча програма Практикум з баскетболу

Робоча програма Практикум з бадмінтону

Робоча програма Діагностика і моніторинг стану здоров'я

Робоча програма Ментальний фітнес

Робоча програма Оздоровчий фітнес

Робоча програма Соціологія

Робоча програма Основи самозахисту

Робоча програма Правові основи фізичної культури і спорту

 

 

 

 

Силабус Адаптивний спорт

Силабус Атлетизм

Силабус Вікова анатомія і фізіологія

Силабус Діагностика і моніторинг стану здоров'я

Силабус Етика Естетика

Силабус Загальна теорія здоров’я

Силабус Лижні види спорту

Силабус Логіка

Силабус Менеджмент фізичної культури і спорту

Силабус Ментальний фітнес

Силабус Оздоровчий фітнес

Силабус Організація і методика туризму

Силабус Основи здорового способу життя

Силабус Основи спортивного харчування

Силабус Основи самозахисту

Силабус Політологія

Силабус Правові основи фізичної культури і спорту

Силабус Практикум з бадмінтону

Силабус Практикум з баскетболу

Силабус Практикум з волейболу

Силабус Практикум з гандболу

Силабус Практикум з легкої атлетики

Силабус Практикум з плавання

Силабус Практикум з футболу

Силабус Ритміка з елементами хореографія

Силабус Соціологія

Силабус Спортивна генетика

Силабус Спортивна медицина

Силабус Спортивна метрологія

Силабус Спортивні двобої