Навчально-методичне забезпечення

О.В. ТИМОШЕНКО, Ж.Г. ДЬОМІНА. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ