Освітньо-професійна програма "Фізична терапія" (Магістр)

завантаження_1.jpgЕКСКУРСІЯ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньо-професійної програми «Фізична терапія»
спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»