Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 зображення_viber_2023-02-06_11-03-51-238.jpg

Український державний університет  у скорботі – помер Станіслав Васильович Страшко, кандидат біологічних наук, професор кафедри здоров’я людини, валеології та медико-біологічних дисциплін.

Професор Станіслав Васильович Страшко, у минулому випускник Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, свою трудову діяльність розпочав з посади асистента в НПУ імені М. П. Драгоманова у 1975 році, де і працював до останніх днів.

У 1984 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему "Часова організація водно-сольового обміну" за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

У 1987 році Станіславу Васильовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології, 1995 року присвоєно звання Соросівського доцента,  2008 року обраний дійсним членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, 2010 року отримав диплом почесного професора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,  2013 року присвоєно звання професора кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я.

З 1999 по 2020 рік очолював кафедру медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я факультету педагогіки і психології.

Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Керівництво аспірантами продовжував до останнього.

У колі інтересів С.В. Страшка актуальні проблеми з фізіології людини і тварин, біоритмологія, профілактична медицина, токсикологія, валеологія, професійна підготовка майбутніх учителів біології, основ здоров’я, фізичної реабілітації. Лекції Страшка Станіслава Васильовича відзначались великою майстерністю, їх він читав на високому науково-професійному рівні, емоційно й доступно. Його наукові дослідження знайшли віддзеркалення у численних статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, методичних працях.

З 1992  по 1996 рр. – голова науково-методичної комісії з біології  Науково-методичної ради середньої освіти МОН України. Співавтор стандартів загальної середньої освіти з «Біології» та «Фізичної культури та здоров’я».

 З 2006 року по 2017 рік постійно керував робочою групою або був членом групи з розробки Галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю "Валеологія»; 6.010203 «Здоров’я людини; 014.05  «Середня освіта («Біологія та здоров'я людини»). Є співавтором галузевих стандартів за спеціальностями "Дошкільне виховання" та "Початкове навчання". Входив у групу розробників стандартів початкової, загальної середньої та профільної освіти Нової Української школи освітньої галузі «Соціальна та здоров’язбережувальна».

      З 2002 по 2005 рік очолював НМК з культури здоров'я відділення вищої освіти Науково-методичної ради МОН України; з 2005 р. – голова секції валеології, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань Науково-методичної комісії з педагогічної освіти МОН України; 3 2011 року –заступник голови підкомісії зі здоров’я людини Комісії з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. До цього часу був членом підкомісії НМК-2 з предметної освіти та спорту.

Адміністрація університету, профком, факультет фізичного виховання, спорту та здоров’я, колектив кафедри здоров’я людини, валеології та медико-біологічних дисциплін, професорсько-викладацький склад та уся студентська спільнота УДУ імені Драгоманова глибоко сумують з приводу  незворотної втрати – передчасної смерті  Станіслава Васильовича Страшка – і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.