Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Викладачу

Шановні науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти!
Кафедра теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 27-29 травня 2021 року проводить ХХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» та ХІХ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України».
Запрошуємо Вас до участі!
З повагою оргкомітет конференції

 

Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й     Л И С Т

Викладачі

У цьому розділі представлено банк мультимедійних дидактичних засобів навчання з різних видів спорту, відомості про наукові конференції, семінари та оголошення....

В цьому розділі викладачи можуть переглянути списки студентів, електронній журнал успішності студентів та накази