Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

  1

 

Директор Центру студентського спорту НПУ імені М.П. Драгоманова Тимчик Микола Валерійович   

22.05.1983 року народження.

кандидат педагогічних наук, доцент,майстер спорту.

Закінчив Інститут фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова. Працює з 2006 року на кафедрі теорії та методики фізичного виховання. Кандидат педагогічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання, захищено у 2013 році. Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання. Майстер спорту України. Працює над докторською дисертацією.