Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   
Участь студентів-магістрів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" в
Х Міжнародній науково-практичній конференції
"Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту"