Про факультет  

   

Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Спорт» 017 Фізична культура і спорт перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова вул. Пирогова, 9, Київ, 01030, Україна

ідентифікаційний код 02125295

Дата видачі сертифіката про акредитацію освітньої програми 29.04.2021

Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026

№ 1392

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ