Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

  

 

 Tumchik

 

ТИМЧИК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ,

КАНДИДАТ ПЕДАГОІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

     

     Освіта:

 •  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Фізичне виховання».

  Наукова діяльність:

  • Автор понад 100 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання захищено у 2013 році.
  • Підготовлено 3 кандидати наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
  • Підготовлено 1 доктора філософії (PhD) з гал
  • узі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
  • Є керівником 3 здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії (PhD) з галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

  Громадська та організаційна діяльність:

  • Голова робочої групи, яка здійснила о
  • новлення навчальної програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи відповідно до наказу № 52 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від 10.02.2017
  • Голова робочої групи, яка здійснила оновлення навчальної програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (Рівень стандарту) відповідно до наказу No 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р. Гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів першого (освітньо-наукового) рівня бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура).

  Методична робота:

  • Автор навчально-методичного посібника (у співавторстві) «Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів» (2012 р.).
  • Автор посібника (у співавторстві) «Методика військово-патріотичного виховання учнів у позакласній роботі» (2016 р.).
  • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти» (2019 р.).
  • Автор навчально-методичного посібника (у співавторстві) «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» (2022 р.).
  • Автор методичних рекомендацій  (у співавторстві) «Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти» (2022 р.).

  Освітній компонент:

  • «Вступ до спеціальності».
  • «Методика фізичного виховання у вищій школі».
  • «Змагання та змагальна діяльність спортсменів. Особливості суддівства».
  • «Контроль і управління спортивної підготовки»
  • «Теорія і методика викладання волейболу».

  Посилання на профіль в:

  IMG_3443.JPG

 

 

 

 

Плющакова Олена Володимирівна 

старший викладачкафедри  олімпійського та професійного спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освіта:

Вища. Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова факультет фізичного виховання та спорту за спеціальністю «Фізичне виховання» , додатково має диплом зі спеціальності «Українська мова і література та зарубіжна література».

Наукова діяльність:

 • Розробляє та впроваджує до навчального процесу нові навчальні курси,  зокрема освітні компоненти за вибором студента.
 • Бере участь в науково-практичних конференціях, здійснює контроль за написанням курсових та магістерських робіт.
 • Бере участь у написанні та оформленні звітів з різних видів робіт.
 • Працює над написанням дисертаційного дослідження.
 • Автор понад 10 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, які    входять до науково метричних баз даних Scopus.
 • Громадська та міжнародна діяльність:
 • Працює  заступником декана факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я   з навчально-методичної роботи.
 • Куратор успішності студентів факультету, куратор ЕКТС
 • Керівник з навчальної роботи студентів та професорсько-викладацького складу факультету.

 Методична робота

 • Здійснюється розробка навчальних планів, робочих навчальних планів, силабусів , робочих та навчальних програм.
 • Контроль та взаємовідвідування навчальних занять.
 • Участь у навчально-методичних нарадах.
 • Член Вченої ради факультету.

 Освітній компонент: Здійснює, удосконалюючи та викладає наступні дисципліни

 • «Історія фізичної культури і спорту»
 • «Академічне письмо»
 • «Вступ до спеціальності»
 • «Академічне письмо у сфері фізичної культури і спорту»
 • Здійснює керівництво курсовими роботами, організовує розподіл студентів за викладачами під час проведення педагогічних практик в загальноосвітніх закладах освіти
 • Корегує навчальну діяльність студентів-спортсменів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»,оформлює індивідуальні графіки навчання.

Посилання на профіль в:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=A2OlnAsAAAAJ&hl=ru

  1111111.jpg

 

 

 Воловик Наталія Іванівна

Доцент кафедри олімпійського та професійного спорту,

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова природничо-географічний факультет. Спеціальність «Біологія – фізичне виховання», кваліфікація магістра (викладач біології, фізичної культури та валеології).

Наукова діяльність:

 • Авторка понад 40 наукових праць, серед яких статті в наукових виданнях що входять до наукометричної бази даних для соціально-гуманітарних наук Copernicus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня педагогічних наук за темою «Формування координаційних умінь дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору в дошкільних навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
 • Сфера наукових зацікавлень авторки «Застосування сучасних фітнес-технології у закладах вищої освіти».

Громадська та організаційна діяльність:

 • Відповідальна за науково-дослідну роботу на кафедрі олімпійського та професійного спорту.
 • Відповідальна за фізичне виховання на факультеті мистецтва імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Драгоманова.
 • Гарант освітньої програми «Спорт» здобувачів першого рівня бакалавр зі спеціальності 017 фізична культура і спорт.

Методична робота:

 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Оздоровчий фітнес» (2022 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Пілатес» (2023 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Основи фітнес-йоги» (2024 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Основи оздоровчого фітнесу» (2010 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Оздоровчий фітнес для студентів» (2012 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Оздоровчий фітнес: Склад тіла» (2014 р.).
 • Авторка навчального посібника для закладів вищої освіти «Сучасні програми з оздоровчого фітнесу» (2015 р.).
 • Авторка навчально-методичного посібника для закладів вищої освіти «Фітнес: прес» (2023 р.).
 • Авторка навчально-методичного посібника для закладів вищої освіти «Фітнес: фітбол» (2023 р.).
 • Авторка навчально-методичного посібника для закладів вищої освіти «Фітнес: найкращі вправи для сідниць» (2023 р.).
 • Авторка методичного посібника для закладів вищої освіти «Тренерська практика» (2017 р.).
 • Авторка навчальної програми для майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту «Оздоровчий фітнес» (2013 р.).

Освітній компонент:

«Теорія та методика викладання оздоровчого фітнесу»;

«Ментальний фітнес»;

«Основи дитячо-юнацького спорту»;

«Теорія юнацького спорту»;

«Жіночий спорт»

«Теорія ментального фітнесу».

Посилання на профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=n-Gq6nAAAAAJ&hl=uk

 впингщше.jpg

 

 

Антоневич Богдан Раймондович

старший викладач кафедри

олімпійського та професійного спорту

 

 

 

 

 

Освіта:

У 1980 році закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, 1985 рік – закінчив Київський державний інститут фізичної культури. Кандидат у майстри спорту СРСР з багатоборства. З 1980 року працює в університеті на природничо-географічному факультеті, з 1982 року на кафедрі фізичного виховання.

Наукова діяльність:

 • Впроваджує до навчального процесу нові навчальні дисципліни,  зокрема «Культура здоров’я особистості (БЖД)».
 • Бере участь в науково-практичних конференціях.
 • Бере участь у написанні та оформленні звітів з різних видів робіт.
 • Має понад 14 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, які    входять до науково метричних баз даних Scopus.

Громадська діяльність:

 • Голова профбюро факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я.
 • Відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті математики, інформатики та фізики.
 • Суддя зі спорту І категорії.
 • Відповідальний за організацію занять для студентів університету на стадіоні ЦСК ЗСУ.
 • Начальник штабу цивільного захисту на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я.

Методична робота:

 • Здійснюється розробка робочих та навчальних програм, силабусів
 • Здійснюється взаємовідвідування навчальних занять.
 • Член Вченої ради факультету.

Освітній компонент:

 • « Теорія та методика викладання легкої атлетики»
 • «Практикум з легкої атлетики»
 • « Культура здоров’я особистості»
 • « Секційні заняття з видів спорту»
 • « Фізичне виховання»
 • « Керівництво виробничою практикою студентів «спеціальності 017 Фізична культура і спорт»

 За час роботи в університеті нагороджений грамотами та відзнаками:

 • Відмінник освіти (2005 рік).
 • Медаль 175 років НПУ.
 • Медаль 180 років НПУ.
 • Відзнака «Драгоманівська родина».
 • Срібна медаль М.П.Драгоманова.
 • Почесна відзнака міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2009).
 • Грамоти міністерства сім’ї, молоді та спорту.