Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

  

 

 Tumchik

 

ТИМЧИК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ 

КАНДИДАТ ПЕДАГОІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

 • Автор понад 80 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання захищено у 2013 році.
 • Директор Центру студентського спорту факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 • Підготовлено 3 кандидати наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • Є керівником 3 здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Громадська та організаційна діяльність:

 • Голова робочої групи, яка здійснила оновлення навчальної програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи відповідно до наказу № 52 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від 10.02.2017
 • Голова робочої групи, яка здійснила оновлення навчальної програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (Рівень стандарту) відповідно до наказу No 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р.Гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів першого (освітньо-наукового) рівня бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура).

Методична робота:

 • Автор навчально-методичного посібника (у співавторстві) «Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів» (2012 р.).
 • Автор посібника (у співавторстві) «Методика військово-патріотичного виховання учнів у позакласній роботі» (2016 р.).
 • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти» (2019 р.).
 • Автор навчально-методичного посібника (у співавторстві) «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» (2022 р.).
 • Автор методичних рекомендацій  (у співавторстві) «Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти» (2022 р.).

Освітній компонент:

 • «Вступ до спеціальності».
 • «Методика фізичного виховання у вищій школі».
 • «Методика секційної роботи в школі».
 • «Теорія і методика викладання волейболу».

Посилання на профіль в: