Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 

Професорсько-викладацьким складом забезпечується викладання 24-х навчальних дисциплін, з яких базові дисципліни об’єднані в два інтегрованих курси: «Морфо-функціональні та метаболічні основи фізичного виховання і спорту», «Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту», що створені співробітниками кафедри.

Викладачі кафедри спрямують свої зусилля на розроблення навчальних і навчально-методичних посібників, тестових завдань з природничо-наукових базових та професійно орієнтованих дисциплін. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та створенню мультимедійних навчальних засобів.

 Співробітники кафедри проводять заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання в таких напрямках, як зміст освіти, форми, методи та засоби фахової підготовки вчителів з проблеми охорони здоров’я, дослідження факторів ризику спортивних травм і т.і.

 

bo1 257 x 169

Завідувач кафедри д. біол.. н., професор Приймаков О.О. та к.пед.н., доцент Омельчук О.В. презентують мультимедійний демонстраційний комплекс з навчальних дисциплін, природничо-наукового циклу на відкритті комп’ютерного класу

 

bo2 259 x 171 bo3 236 x 172

 Доц. Омельчук О.В. проводить заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання

Професійна компетентність майбутніх учителів фізичної культури удосконалюється у межах роботи студентського наукового гуртка з питань медико-біологічних та валеологічних проблеми здоров’я людей з різними фізичними можливостями та системи створення здоров’я збережувального середовища у школах.

bo4 270 x 179

 К. мед. н., доцент Левицька Л.М., та к. пед. н., доцент Омельчук О.В.  на студентській конференції,
слухають доповіді студентів

bo5 273 x 181

Виїзне засідання студентського наукового гуртка кафедри. 
доц. Левицька Л.М. зі студентами на анатомічній виставці «Таємниці тіла»