Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   
завантаження_1.jpgЕКСКУРСІЯ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньо-професійної програми «Фізична терапія»
спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»