Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Програми навчальних дисциплін

Програми обов'зкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки

Освітня політика і лідерство

Психолого-педагогічні технології

Філософія освіти

 Організація наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 

 

 Програми вибіркових навчальних дисциплін

Фізкультурно-спортивна реабілітація осіб при порушеннях діяльності дихальної системи

Анатомо-фізіологічні основи рухової активності

Фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з неврологічними дисфункціями

Дієтологія

Кінезіотейпування

Міофасціальний реліз у фізкультурно-спортивній реабілітації

Моніторинг у фізкультурно-спортивній реабілітації

Фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з ураженнями опорно-рухового апарату

Стрес-менеджмент у професійній діяльності фахівця фізкультурно-спортивної реабілітації

Спортивний травматизм

Плавання у фізкультурно-спортивній реабілітації