Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Силабуси ОПП Спорт магістр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

Силабуси ОПП Спорт магістр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Обов'язкові компоненти

Силабуси ОПП Спорт магістр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Дисципліни вільного вибору студентів