Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова

ЗАПРОШУЄ

провідних науковців, професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів, викладачів і магістрів 

закладів вищої освіти
взяти участь у роботі 
X Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і 
професійної підготовки
майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту»
,

яка відбудеться

21-22 березня 2019 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ