10 січня 2зображення_viber_2024-01-10_13-26-37-056.jpg024 року відбувся захист дисертації  аспіранта кафедри теорії та методики фізичного виховання Афанасьєва Андрія Валерійовича (Ізраїль) «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів старшої школи у процесі інтерактивного навчання фізичної культури» у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура). 

Науковий керівник: Тимошенко Олексій Валерійович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.
Рецензенти: 
Арефьєв В.Г., доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання; 
Дьоміна Ж.Г., кандидат педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання – рецензент;
Офіційні опоненти:
Носко М.О., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, професор кафедри педагогіки,психології та методики фізичного виховання;
Чопик Р.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.  Членами разової спеціалізованої вченої ради прийнято одноголосне рішення про присвоєння аспіранту А.В. Афанасьєву наукового ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура). Бажаємо подальших успіхів!