Розпочалась Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров‘я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту».

kon2019 330 x 330На прамому зв'язку доповідали:

Касперович Александр Николаевич – дэкан факультэта фізічнага выхавання установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат гістарычных навук Падрыхтоўка спецыялістаў у галіне фізічнага выхвання ў Беларускім дзяжаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка.

Вярбіцкі Алег Віктаравіч – старшы выкладчык кафедры медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка» Вытворчая практыка ў сістэме прафесыйнай падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне фізічнай культуры.

bilorus 200 x 203

 

https://www.facebook.com/1873607352963818/videos/812084705834919/?__tn__=kC-R&eid=ARDamohupH6E_miUu_A-QLOtDROqhGK01ZlEhmaqCakduFBqIaOUTl4YSX1vCkAXUw-n3af64TjVt15K&hc_ref=ARSGx7NQRW6wsqK5X_mH07ezjfqJS-xegwaKFn64aL9fJULwDRtFoOniQrriIb9CBk0&fref=nf&__xts__

Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін факультету фізичного виховання та спорту, Eider Jerzy – Dr hab., prof. US, dziekan WKFiPZ Uniwersytetu Szczecińskiego (Szczecin, Polska) Взаимосвязи скоростно-силовых и морфометрических компонентов структуры физической подготовленности борцов различных весовых категорий и квалификации.

polwa 201 x 163

https://www.facebook.com/1873607352963818/videos/579780579205780/?__tn__=kC-R&eid=ARDamohupH6E_miUu_A-QLOtDROqhGK01ZlEhmaqCakduFBqIaOUTl4YSX1vCkAXUw-n3af64TjVt15K&hc_ref=ARSGx7NQRW6wsqK5X_mH07ezjfqJS-xegwaKFn64aL9fJULwDRtFoOniQrriIb9CBk0&fref=nf&__xts__