Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Шановні абітурієнти!
Український державний університеті імені Михайла Драгоманова (м. Київ)
Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я
Кафедра олімпійського та професійного спорту
запрошує на денну і заочну форму навчання
на 2023/2024 навчальний рік
за освітньо-професійною програмою «Спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Відео-візитівка