Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Головна

MyCollages.jpg

З метою сприяння реалізації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти у межах договору про співпрацю між Державним закладом "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" та Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова на факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я прийнято на навчання у 2 семестрі магістрів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) Гарсія Остапову Вікторію та Назаренко Сергія. У рамках засвоєння освітніх компонентів ОП "Фізична культура" другого (магістерського) рівня вищої освіти студенти зі славетного міста Одеса пройдуть курс вивчення дисциплін "Сучасні методи наукових досліджень у фізичній культурі", "Теорія навчання фізичної культури" та ін. Бажаємо Сергію та Вікторії отримати корисні академічні знання, приємні враження та новий досвід!

Шановні колеги! Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я запрошує Вас взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту»,
яка відбудеться 21-22 березня 2024 року м. Києві, вул. Олександра Кониського, 3-9.
Конференція може відбуватися у форматі online, оргкомітет приймає колективні заявки на участь у відео-конференції. Робоча мова конференції: українська, англійська, та мови Євросоюзу.
Оголошення розміщено на офіційному сайті за адресою: https://ffvsz.udu.edu.ua/

Шановні колеги! Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я запрошує Вас взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту»,
яка відбудеться 21-22 березня 2024 року м. Києві, вул. Олександра Кониського, 3-9.
Конференція може відбуватися у форматі online, оргкомітет приймає колективні заявки на участь у відео-конференції. Робоча мова конференції: українська, англійська, та мови Євросоюзу.
Оголошення розміщено на офіційному сайті за адресою: https://ffvsz.udu.edu.ua/

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова» Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки, фізичного виховання та спорту категорія В) та індексоване у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. Кожній статі присвоюється DOI

Для участі в конференції просимо заповнити онлайн-заявку (заповнює кожний співавтор особисто) на офіційній сторінці:
https://forms.gle/4w62fHgbHb8LjY5j8

Учасники конференції мають змогу отримати:
1) електронний збірник, «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова» Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» з матеріалами конференції, сертифікат (із зазначенням годин та кредитів ЄКТС) та програму.
2) друкований збірник «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова». Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» з матеріалами конференції (у разі необхідності);
3) електронний збірник «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова» Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» з матеріалами буде відправлено на електронну адресу учасника та розміщено на сайті Факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я за адресою: https://ffvsz.udu.edu.ua/

розсилка та розміщення збірника з матеріалами конференції у бібліотеках України.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися у прикріпленому інформаційному буклеті.
З повагою, оргкомітет науково-практичної конференції

Інформаційний буклет

 10 січня 2зображення_viber_2024-01-10_13-26-37-056.jpg024 року відбувся захист дисертації  аспіранта кафедри теорії та методики фізичного виховання Афанасьєва Андрія Валерійовича (Ізраїль) «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів старшої школи у процесі інтерактивного навчання фізичної культури» у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура). 

Науковий керівник: Тимошенко Олексій Валерійович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.
Рецензенти: 
Арефьєв В.Г., доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання; 
Дьоміна Ж.Г., кандидат педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання – рецензент;
Офіційні опоненти:
Носко М.О., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, професор кафедри педагогіки,психології та методики фізичного виховання;
Чопик Р.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.  Членами разової спеціалізованої вченої ради прийнято одноголосне рішення про присвоєння аспіранту А.В. Афанасьєву наукового ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура). Бажаємо подальших успіхів!
 

 

 тимрплроп.jpg

Вітаємо Тетяну Ігорівну Стецюк, аспірантку кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я славетного Драгоманівського університету та її наукового керівника - доктора педагогічних наук, професора Ірину Михайлівну Медведєву з успішним захистом дисертаційного дослідження на разовій спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Цю разову спеціалізовану вчену раду на високому рівні провів голова шановний доктор педагогічних наук, професор Тимошенко Олексій Валерійович.Слова вдячності висловлюємо шановним Арефьєву Валерію Георгійовичу,доктору педагогічних наук, професору кафедри теорії та методики фізичного виховання та Дьоміній Жанні Геннадіївні, кандидату педагогічних наук, професору, завідувачці кафедри теорії та методики фізичного виховання. Щиро дякуємо за грунтовні відгуки і ретельне опрацювання дисертації офіційним опонентам шановним Носку Миколі Олексійовичу, дійсному члену НАПН України, доктору педагогічних наук, професору кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка та Цисю Дмитру Івановичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри теорії і методики фізичного виховання Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. Тетяна - випускниця нашого факультету 2018 року випуску. Пишаємося досягненням нашої випускниці, бажаємо Тетяні успіхів, натхнення та наснаги!

Розділи

 

 

Наукове товариство студентів та аспірантів імені Григорія Волинки (НТСА) є самостійним, добровільним об’єднанням студентів та аспірантів факультету  фізичного виховання, спорту і здоров'я, які виявляють зацікавленість до наукової роботи та активно приймають в ній участь.

tov

014 Середня освіта (фізична культура)

017 Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія