Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

н7ек6куно.jpg

23-26 травня 2023 р. на Факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова пройшла звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів за підсумками наукових досліджень 2022 року «Єдність навчання та результати наукових досліджень – головний принцип професійної підготовки в університеті». У конференції прийняли участь д. пед. н., професор Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Пронтенко Костянтин Віталійович та фахівці Служби Безпеки України та доповіли про підготовку фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського, сержантського і старшинського складу, формуванн, їх практичної підготовки до виконання обов'язків на посадах за призначенням з урахуванням сучасних поглядів на форми і способи застосування військ. В обговоренні актуальних питань та існуючих проблем фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації взяли участь провідні фахівці: декан факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я д.пед.н.,професор О.В.Тимошенко; завідувачка кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації д.пед.н., професор Л.П.Сущенко; завідувачка кафедри олімпійського і професійного спорту, д.пед.н., професор Н.О.Терентьєва; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання д.пед.н., професор В,Г.Арефьєв; завідувачка кафедри здоров'я, валеології та медико-біологічних дисциплін д.пед.н., професор В.Г. Білик;. Дискусійні питання викликали жваве обговорення та продовження міжвузівського діалогу, що сприяє подальшій співпраці та підготовки затребуваних галуззю фахівців.

«Єдність навчання та результати наукових досліджень – головний принцип професійної підготовки в університеті»