Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

теорія_і_методика.jpg

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я,

кафедра теорії та методики фізичного виховання, запрошує на навчання.

Спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

освітня програма "Фізична культура і спорт"

       I курс - на базі повної загальної середньої освіти

II курс - на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового  молодшого бакалавра за іншою спеціальністю

                                             III курс - на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю

 

https://www.facebook.com/100007958262355/videos/361534962585347